Statische elektriciteit

Tijdens vrijwel elk proces waarbij bewegingen plaatsvinden ontstaat bij het samenkomen en scheiden van materialen statische elektriciteit. Wanneer er onvoldoende contact is met de aarde is er sprake van een geisoleerde geleider waarin zich de statische elektriciteit begint op te bouwen. Komt de geleider in de buurt of in aanraking met een ander voorwerp met een lager potentiaal dan kan de opgehoopte energie vrijkomen in de vorm van een vonk.

Ervaring met statische elektriciteit hebben we allemaal, de mens is immers een prima geleider waarin statische elektriciteit zich kan ophopen wanneer er geen geleidend contact is met de aarde. Het moment dat er contact wordt gemaakt, bij voorbeeld door het aanraken van een deur of door iemand een hand te geven, krijg je “een opdonder” die niet als prettig wordt ervaren maar verder geen bijzondere consequenties heeft. Bij het werken met brandgevaarlijke stoffen kunnen statische vonken rampzalige gevolgen hebben. De ophopende statische elektriciteit is al snel voldoende om een brandbare of explosieve atmosfeer te doen ontsteken. Om brand of explosie te voorkomen dient ten minste één van de elementen van de branddriehoek weg genomen te worden. Daar waar met brandgevaarlijke stoffen gewerkt wordt zijn de elementen zuurstof en brandstof noodzaak en moet er een explosie veilige atmosfeer gecreëerd worden door het derde element “de ontsteking” weg te nemen.

Het beveiligen van elektrische componenten, het nemen van maatregelen ter voorkomen van open vuur of hete oppervlakten zijn bestuurbaar en inzichtelijk. Statische elektriciteit wordt vaak gekenmerkt als “het verborgen gevaar” wat vrijwel altijd aanwezig is. In een niet-geleidend voorwerp ontwikkeld de ophoping van energie snel tot hogere waarden als de minimaal benodigde ontstekingsenergie van de brandbare of explosieve atmosfeer die door de brandgevaarlijke stoffen wordt veroorzaakt.

Terminologie

Aarding
Onder aarding wordt verstaan; het koppelen van een geleidend voorwerp aan een vast aardpunt door middel van een mechanisch sterke en elektrisch geleidende kabel zodat het geleidende voorwerp geen potentiaalverschil met de aarde heeft.
Potentiaalvereffening bij aarding:
Het aaneenkoppelen van een aantal geleidende voorwerpen om het potentiaalverschil tussen deze voorwerpen te vereffenen. Op een bepaald punt wordt de aarding gerealiseerd door de samengekoppelde voorwerpen te aarden waarmee verzekerd wordt dat alles op aardpotentiaal staat.
Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.