Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Criteria bij bepaling van brandwerendheid van de deuren.

Een deur wordt altijd getest met het kozijn, en voor de toepassing 'opslag van gevaarlijke stoffen' gelden nadrukkelijk de criteria E: vlamdichtheid en criteria I: thermische isolatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt m.b.t. de meetmethode tijdens de test. Voor Nederland en België geldt de zwaardere bepaling EI-1, voor de rest van Europa geldt EI-2.

Alle brandcompartimenten kunnen worden uitgevoerd met openslaande deuren, schuifdeuren en rolluiken. Deuren zijn verkrijgbaar in verschillende brandwerende uitvoeringen. Door het toepassen van een 120 minuten brandwerende deurconstructie, getest op basis van de EN 1634-1 volgens de criteria EI-1, in het DENIOS-brandcompartiment, wordt een volledig onafhankelijk brandcompartiment gerealiseerd met een brandwerendheid van 120 minuten conform de criteria R E I. Is de brandwerendheid van de deuren lager dan 120 minuten, dan wordt de brandwerendheid van het compartiment bepaald door de deuren ('de zwakste schakel').

Verschillen testmethode EI 1 & EI 2:

Op basis van het criterium thermische isolatie betrokken op de temperatuur mag de temperatuur gemeten op het van de brand afgekeerde deel van het deurblad niet meer stijgen dan 140 K gemiddeld en op één meetpunt niet meer stijgen dan 180 K. Aan de vuurzijde van het deurblad loopt de temperatuur op tot boven de 1.000 °C. Hoe dichter de temperatuurmeting bij het kader van het deurblad plaatsvindt, hoe sneller de temperatuurstijging.

Image alt

In de EN 1634-1 norm wordt bepaald waar de thermokoppels moeten worden bevestigd tijdens de test op het van de brand gekeerde deuroppervlak. Hiervoor zijn 3 niveaus bepaald  (zie schetsmatige weergave).

: Thermokoppels voor gemiddelde temperatuurmeting
  (EI-1 en EI-2)

 : Thermokoppels voor maximale temperatuurmeting.
   (Afstand van het kader 100 mm (EI-1 en EI-2)

: Extra thermokoppels
  (Alleen van toepassing voor EI-1, afstand van het kader 25 mm

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.