Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

EN 15154-1/2 & ANSI Z 358.1-2014

Nood- en oogdouches moeten altijd optimaal functioneren, ook al worden ze sporadisch ingezet. Ze kunnen veel ellende voorkomen als de huid of ogen van medewerkers in aanraking komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes tijdens werkzaamheden. Uiteraard dienen ze volgens de voorschriften te functioneren. Welke normen gelden er en welke oplossingen zijn er voor industrie en laboratoria?

De ANSI Z 358.1-2014 van het American National Standards Institute (ANSI) geeft aan dat nooddouches binnen tien seconden bereikbaar moeten zijn en bij oogdouches per minuut 11,4 liter en bij nooddouches 75,7 liter water af moeten geven. Dit een kwartier lang. De richtlijn schrijft verder wekelijkse controle van de douches voor en eist dat ze lauwwarm water afgeven.

De Europese normen volgens EN 15154-1/2 vereisen lagere debieten, namelijk 6 liter per minuut voor oog- en 60 liter per minuut voor nooddouches. Over watertemperaturen rept deze norm niet, al is hier sinds 2007 een advies over opgenomen in het aanhangsel. Verplichtend is de norm wel over de vorm en richting van de douchestraal. Daarin is de Europese norm weer helderder dan de Amerikaanse.

Zo wijken de Amerikaanse en Europese voorschriften op punten af, maar zijn de verschillen in de praktijk niet zo groot.

EN 15154-1/2 hoofdpunten:

Visuele uitleg hoofdpunten EN 15154
 • De nooddouche moet met een constant debiet van minimaal 60 liter per minuut stromen tenzij nationale voorschriften anders bepalen.
 • Het voorgeschreven debiet moet minimaal 15 minuten gegarandeerd zijn.
 • De fabrikant dient de minimale waterdruk te vermelden.
 • Waterdruk wordt bepaald op het aansluitpunt van de waterleiding.
 • Richting en vorm van de douchestraal mogen uitsluitend met behulp van gereedschap kunnen worden aangepast.
 • Op een afstand van 700 mm onder de douchekop moet tussen 40 – 60% van het water binnen een straal van 200 mm vallen. De hoeveelheid water mag nergens in de cirkel meer dan 30% afwijken van de gemiddelde waarde. Minstens 95% moet binnen een straal van 400 mm vallen.
 • De snelheid van de waterstraal moet zo laag zijn dat de gebruiker er niet door kan worden gekwetst.
 • De douchekop moet zo worden geïnstalleerd dat de onderrand zich tussen de 2.100 en 2.300 mm boven het niveau bevindt waar de gebruiker staat.
 • De afsluiter mag na opening niet automatisch sluiten, de bedieningsrichting moet duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig zijn.

EN 15154-1/2 hoofdpunten:

Visuele uitleg hoofdpunten ANSI-Z 358.1-2014
 • Nood- en oogdouches moeten binnen 10 seconden bereikbaar en altijd gebruiksklaar zijn.
 • Oogdouches moeten gedurende 15 minuten minstens 11,4 liter water per minuut leveren.
 • Nooddouches moeten gedurende 15 minuten minstens 75,7 liter water per minuut leveren.
 • De afsluiter moet binnen 1 seconde openen en zonder verdere handelingen open blijven.
 • De hendel van de trekstang mag zich maximaal op 175,3 cm boven de vloer bevinden.
 • De diameter van de waterstraal moet minstens 50,8 cm bedragen, gemeten op 152,4 cm boven het vloerniveau.
 • De onderkant van de douchekop moet zich op een afstand tussen de 208,3 en 243,8 cm boven het vloerniveau bevinden.
 • De sproeikoppen van de oog / gelaatsdouche moeten zich op een afstand tussen de 83,8 en 114,3 cm boven het vloerniveau bevinden.
 • Ter controle dient de douche minimaal 1x per week gecontroleerd te worden.
 • Alle douches moeten lauw water geven.
*Een oogdouche is de enige toegestane uitzondering op de regel dat zich geen obstakels in de "open ruimte" mogen bevinden.

Uit onderzoek is gebleken dat het spoelen van ogen met water met een temperatuur onder de 20 °C dusdanig onaangenaam is dat de getroffene het spoelen niet lang uithoudt. Koud water met een temperatuur van 5 °C of lager kan zelfs een koudeshock veroorzaken. De temperatuur dient zodanig te zijn dat een spoeltijd van ca. 15 minuten haalbaar is.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.