Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Brandwerende Opslagvoorzieningen

Klaar voor de toekomst met DENIOS brandwerende opslagvoorzieningen conform de nieuwste Europese eisen.

Met het 120 minuten brandwerende “Europese brandcompartiment” van DENIOS bent u klaar voor de toekomst. Door het creëren van kleine compartimenten met een bijzonder hoge brandwerendheid wordt de veiligheid van uw medewerkers en de continuïteit van uw processen optimaal gewaarborgd. Bovendien wordt de directe omgeving in het bijzonder, en het milieu in het algemeen, beschermd tegen vervuiling van vrijkomende chemische stoffen of blusmiddelen.

Gezien de bijzondere gevaarsaspecten in situaties waar (brand) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn er aanvullende maatregelen van kracht voor opslagruimten voor gevaarlijke stoffen die verder gaan dan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.

Het brandcompartiment moet gezien worden als een kubus die ook als kubus op basis van gelijke criteria beoordeeld wordt (wanden, dak, deuren, ventilatie openingen, alsook de constructie) De brandwerendheid van de constructie, de wanden en het dak wordt beoordeeld op basis van de Europese klasseringsnorm EN 13501-2.

Deuren worden beoordeeld op basis van de Europese bouwdeelgebonden beproevingsnorm EN 1634-1.

Type FBM

Het type FBM is specifiek ontwikkeld voor de opslag van pallets en IBC’s. Het wordt geleverd als een niet-begaanbaar systeem waarin een palletstelling is geplaatst.

Type BMC

Ontwikkeld voor de opslag van kleinverpakkingen en individuele vaten.

De beloopbare ruimte kan worden ingericht met stellingen voor opslag of worden uitgerust als werk- of tapruimte met specifieke werkplekinrichting en afzuigtechniek. 

Type BMC-S

Het type BMC-S is specifiek ontwikkeld als verplaatsbare opslagvoorziening voor de opslag van kleinverpakkingen en individuele vaten of maximaal 1 IBC.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.