Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Luchttechniek

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is riskant. Op basis van de Arbo-wet dient de werkgever een beleid te voeren dat risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit.

Naar schatting sterven jaarlijks 74.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Dit betekent dat tienmaal zoveel sterfgevallen worden veroorzaakt door gevaarlijke stoffen als door ongevallen op het werk. 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorkomen door:

 1. Het wegnemen van de oorzaak (de bron)
 2. Het afschermen van de bron door ventilatietechnieken
  luchttechniek/luchtprotectievoorzieningen.png
 3. Het scheiden van mens en bron
 4. Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Zijn maatregelen aan de bron niet mogelijk, dan moet worden gekozen voor het afschermen van de bron door ventilatietechnieken. Is dit niet mogelijk dan moet worden beoordeeld of scheiden van mens en bron mogelijk is. Zijn voorgaande drie punten niet haalbaar, dan mag pas gekozen worden voor persoonlijke bescherming. (Hoodstuk 2: Arbeidsomstandighedenbeleid, Artikel 3)

DENIOS levert een uitgebreid programma aan afzuigsystemen met een beschermingsniveau 1 t/m 4, zie onderstaande tabel.

Bronafzuiging

 • Afschermingsfactor: 90

Of het een bronafzuigarm, een GAP werktafel of een laminair downflow unit betreft, luchttechnische voorzieningen moeten worden aangesloten op een afzuigsysteem.

VARIO-Flow – BASIC (met Ejector afzuigtechniek)

 • Afschermingsfactor: 750 

Standaard zuurkasten hebben een glazen schot, de GAP van DENIOS heeft dat niet en dat is een groot voordeel.

Vario-Flow werktafels (met Ejector afzuigtechniek)

 • Afschermingsfactor: 750

VARIO-Flow werktafels zijn de perfecte manier, om in een nauwkeurig afgebakend gebied schadelijke werkprocessen uit te voeren.

VARIO-Flow vrije werkplekken (met Ejector afzuigtechniek)

 • Afschermingsfactor: 750

Het VARIO-Flow systeem waarbij schone luchtsluiers d.m.v. ejector-techniek de emissie verplaatsen naar de achterwand kan ook worden toegepast als vrije werkplek.

Laminair downflow booth-units

 • Afschermingsfactor: 8.000 - 34.000  

Containment systemen, zoals laminair downflow booth-units worden vooral gebruikt in de farmaceutische, chemische, cosmetische en food industrie ter bescherming van operators tegen schadelijke stoffen, welke vrij kunnen komen tijdens de vele handmatige product handelingen.

Laminair downflow werktafels

 • Afschermingsfactor: 8.000 - 34.000

Door het laminair-downflow-systeem is het mogelijk de schadelijke stoffen optimaal af te voeren. Operators hebben volledige bewegingsvrijheid, een schone omgeving en excellente verlichting.

Handschoenenkast / Glovebox

 • Afschermingsfactor: 100.000

Handschoenenkasten (gloveboxen) zijn luchttechnisch gesloten systemen waarbij de werkruimte in de kast ook fysiek van de omgeving is gescheiden. Voorwerpen worden via een luchtsluis aan de zijkant naar buiten en naar binnen gebracht. Het personeel verricht alle handelingen met behulp van handschoenen die geheel met de buitenkant van de kast verbonden zijn.

Laminair downflow unit

Voor het uitvoeren van aseptische werkzaamheden.

Onder de laminair downflow unit wordt een “Class A” (conform GMP-Annex 1) werkgebied gecreëerd.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.