Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Nood- en oogdouches

Nood- en oogdouches moeten altijd optimaal functioneren, ook al worden ze sporadisch ingezet. Ze kunnen veel ellende voorkomen als de huid of ogen van medewerkers in aanraking komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes tijdens werkzaamheden. Uiteraard dienen ze volgens de voorschriften te functioneren.
Welke normen gelden er en welke oplossingen zijn er voor industrie en laboratoria?

De ANSI Z 358.1-2004 van het American National Standards Institute (ANSI) geeft aan dat nooddouches binnen tien seconden bereikbaar moeten zijn en bij oogdouches per minuut 11,4 liter en bij nooddouches 75,7 liter water af moeten geven. Dit een kwartier lang. De richtlijn schrijft verder wekelijkse controle van de douches voor en eist dat ze lauwwarm water afgeven.

De Europese normen volgens EN 15154-1/2 vereisen lagere debieten, namelijk 6 liter per minuut voor oog- en 60 liter per minuut voor nooddouches. Over watertemperaturen rept deze norm niet, al is hier sinds 2007 een advies over opgenomen in het aanhangsel. Verplichtend is de norm wel over de vorm en richting van de douchestraal. Daarin is de Europese norm weer helderder dan de Amerikaanse.

Zo wijken de Amerikaanse en Europese voorschriften op punten af, maar zijn de verschillen in de praktijk niet zo groot.

Aanbevolen watertemperaturen: Ideaal Minimaal Maximaal
Nooddouches 20 - 25 ºC 15 ºC 35 ºC
Oogdouches 20 - 30 ºC 15 ºC 35 ºC

Oogdouches

Bij het werken met gevaarlijke stoffen bestaat er een reëel risico om met de ogen in aanraking the komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes.

Nooddouches

Bij het werken met gevaarlijke stoffen bestaat er een reëel risico om met de huid in aanraking the komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes.

Nood- en oogdouches

Voor snelle eerste hulp bij ongelukken. Om mogelijke verontreiniging van het lichaam of de ogen snel en gemakkelijk uit te sluiten.

Vorstvrije nood- en oogdouches

Biedt een gecontroleerde watertemperatuur tussen de 21 en 25°C. 

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.