Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Zelfklevende GHS pictogrammen

De aanduiding van gevaarlijke stoffen werd tot nog toe van land tot land op verschillende manieren uitgevoerd. Dit verandert nu met de nieuwe verordening „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals“ (GHS). Stoffen moeten vanaf 1-12-2011 en mengsels vanaf 1-6-2015 verplicht conform GHS worden geclassificeerd en gemarkeerd. Kernelement is zowel een wereldwijd uniform markeringssysteem als uniforme criteria voor de classificatie van gevaarlijke stoffen. De tot nu toe gebruikte gevaarsaanduiding wordt vervangen door de signaalwoorden “Waarschuwing” of “Gevaar”.


Let er op dat de daadwerkelijke classificatie van gevaarlijke stoffen alleen door bevoegde personen mag worden uitgevoerd.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.