DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Correct handelen bij olielekkages

In het geval van een olielek of een grote olieramp moet u snel handelen - want er bestaat een risico op schade aan het milieu en ongevallen voor werknemers. In onze FAQ “correct handelen bij olielekkages” geven we u antwoorden op wat u kunt en moet doen zodat u optimaal voorbereid bent en een olielekkage niet verandert in een olieramp. Van het selecteren van het juiste olieadsorptiemiddel tot het beperken van olieschade en het afvoeren van olie.

Olielekkages correct beoordelen

Wat is er zo gevaarlijk aan olielekkages?

Het gevaar van een olielekkage schuilt in de grootschalige verspreiding van olie over oppervlakken en de onoplosbaarheid ervan in water. Daarom lopen vooral wateren gevaar, omdat olie zich op natte oppervlakken snel over grote oppervlakken verspreidt. De olie vormt een laag op het wateroppervlak en er kan snel een olielek ontstaan. Slechts 1 druppel olie kan tot 1000 liter water verontreinigen. Bij dagelijkse werkzaamheden in een fabriekshal of op het fabrieksterrein is er ook een verhoogd risico op uitglijden voor mensen en voertuigen op hellingen en in bochten. Daarom moeten oliesporen altijd volledig worden verwijderd tot de vloer “dof” is.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een oliecalamiteit?

Alleen al om morele redenen zou elk bedrijf er alles aan moeten doen om potentiële gevaren voor het milieu te voorkomen. Er zijn echter ook duidelijke regels over wat er van bedrijven wordt verwacht in het geval van een noodsituatie. Deze zijn onder andere vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Wet milieubeheer (Wm) en de Verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid. Niet-naleving van deze voorschriften kan leiden tot zware straffen. Als oorzaak van olielekkages op waterlichamen is het bedrijf bijvoorbeeld verplicht om de kosten van de bijbehorende opruimmaatregelen te dragen. Als de vereiste veiligheidsnormen bij de voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd, kan een eventueel afgesloten verzekering komen te vervallen.

Adsorptiemiddel advies

voor optimale adsorptie

Of het nu gaat om druppelverliezen op machines tijdens het dagelijkse werk of om noodvoorzieningen in het geval van een lek - bindmiddelen helpen u om onberekenbare risico's en de bijbehorende kosten te vermijden. Wij helpen u het perfecte adsorptiemiddel voor uw behoeften te vinden.

Olielekkages professioneel aanpakken

Welke preventieve maatregelen moeten worden genomen voor olielekkages?

Voorbereiding is alles! Om snel en effectief te kunnen handelen in het geval van een olielek of olievervuiling, moet er een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Het moet duidelijk zijn waar in het bedrijf olie kan lekken. Bijvoorbeeld hydraulische olie in industriële trucks, op installaties en machines of in bedrijfs- en hulpstoffen. Daarnaast moet worden vastgelegd hoeveel olie er kan ontsnappen.

De volgende stap in preventie is lekkagebeheer. Dit betekent dat overal in het bedrijf waar potentieel gevaar bestaat voor een olielek, voldoende olieadsorptiemiddelen of een noodkit voor olie aanwezig moeten zijn.

Vooral bij olielekkages op of in de buurt van water zijn beheersing van lekkages en snelle actie vereist om gevolgen voor het milieu af te wenden. In ons vakartikel "Olielekkages op het water" leest u alles wat u wilt weten over noodoperaties in het geval van olielekkages op waterlichamen.

Meer informatie over ongevallenpreventie en veiligheid in het bedrijf vindt u hier.

Wat is een reactie-eenheid voor olielekkages?

Oliekorpsen zijn speciale brandbestrijdingseenheden van officiële en bedrijfsbrandweerkorpsen. Ze zijn gespecialiseerd in het bestrijden van olielekkages. Ze worden vaak ingezet om olielekkages van verkeersongevallen op te ruimen. De verspreiding van olie en een mogelijke olievlek worden bestreden op wateren.

Als een fabrieksbrandweer verantwoordelijk is voor jouw bedrijf, zal deze gespecialiseerd zijn in de operaties die je kunt verwachten, zoals olielekkages. Olielekkages op het water zijn over het algemeen meldingsplichtig en een zaak voor de oliebrigade.

Wat te doen bij een olielek?

Ten eerste moet de hoeveelheid ontsnapte olie worden gecontroleerd. Bij een grote olielekkage moeten de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. In het geval van een olielek moet ook worden gecontroleerd of de grond afgedicht is of water doorlaat. Als de grond waterdoorlatend is, bijvoorbeeld een fabrieksterrein met straatstenen, moet het oppervlak worden verwijderd en moet worden gemeten tot hoe diep de olie in de grond is gedrongen. De verontreinigde grond moet vervolgens worden verwijderd, samengeperst en op de juiste manier worden afgevoerd. Kleinere lekkages, zoals gemorste olie op verzegelde vloeren, kun je zelf opruimen.

Olie adsorberen, vasthouden en afvoeren

Wat houdt olie vast?

Hoe stroperiger een vloeistof is, hoe moeilijker en langer het duurt voordat deze wordt opgenomen in een adsorptiemiddel. Bij een olielek of een grote olieramp is het echter cruciaal dat deze gevaarlijke stof zo snel mogelijk wordt ingedamd en gebonden. Daarom heeft DENIOS speciaal voor olie een DENSORB® adsorptiemiddel ontwikkeld. Dankzij de Advanced Capillarity Technology kan DENSORB® adsorptiemat tot 16 keer zijn eigen gewicht zichtbaar sneller olie adsorberen dan conventionele adsorptiemiddelen. Het wordt ook gekenmerkt door het feit dat het alleen olie adsorbeert en geen druppel water.

Het DENSORB® assortiment biedt een grote, onmiddellijk beschikbare selectie van olieadsorptiematerialen voor elke toepassing en elk formaat. Oliebindende adsorptiemiddelen zijn verkrijgbaar als matten op maat en als rollen voor grotere hoeveelheden. Er zijn ook slangen voor het indammen van olielekkages, pads met een bijzonder hoog absorptievermogen en granulaten in verschillende korrelgroottes. DENSORB® oliekeringen en oliedammen, oliegordijnen, olieskimmers en olieblokjes worden gebruikt om olielagen op water in te dammen en te verwijderen.

Waar moet je op letten als je olieadsorptiemiddelen koopt?

Bij de aankoop van olieadsorptiemiddelen moet men er zeker van zijn dat het adsorptiemiddel een selectieve permeabiliteit heeft voor olie en andere koolwaterstoffen. De speciaal ontwikkelde DENSORB® olieadsorptiemiddelen zijn waterafstotend en ideaal voor het absorberen van olie, benzine en koolwaterstofverbindingen. Ze adsorberen alleen de olie, maar geen druppel water. Hoe groter het adsorptievermogen van het olieadsorptiedoek, hoe effectiever de olieschade wordt ingedamd. DENSORB® olieadsorptiematten adsorberen olie tot 16 keer hun eigen gewicht zichtbaar sneller dan conventionele absorptiedoeken. Dit resulteert in aanzienlijk lagere materiaal- en afvoerkosten.

Gebruik de praktische DENSORB® productzoeker om het juiste olieadsorptiemiddel voor uw individuele toepassing te vinden.

Hoe verwijder je olie?

In Duitsland worden de meeste oliën gecategoriseerd als gevaarlijk afval en gelden er speciale eisen voor de tussentijdse opslag en verwijdering ervan. Dit geldt ook voor afval dat olie bevat, zoals een verontreinigd bindmiddel. In de DENIOS online gids "Gevaarlijk afval op de juiste manier opslaan en afvoeren" kun je in detail nalezen waar je op moet letten.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Gerelateerde berichten

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be