DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Correct reageren in een noodsituatie - Onze Academy-spreker laat zien hoe

Tobias Authmann is afgestudeerd in biologie en werkt al vele jaren voor de DENIOS Academy Duitsland als gespecialiseerd adviseur voor de opslag van gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid. Hij is gespecialiseerd in ongevallenpreventie met een focus op de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen. Hij is bij een breed publiek al bekend als deskundige en competente contactpersoon op dit gebied. In zijn praktische training “Lekkage Noodgevallen Training” brengt hij onder andere de nodige expertise over om lekkages van gevaarlijke stoffen te voorkomen en te bestrijden. We spraken met hem over zijn ervaringen.

Mijnheer Authmann, wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van ongelukken met gevaarlijke vloeistoffen?

Overal waar stoffen worden verplaatst of gehanteerd, bestaat uiteindelijk de kans op lekkage. Dit omvat de omgang met stoffen op de werkplek, maar ook de hele kwestie van opslag en ophalen. Bijvoorbeeld gebieden waar grote containers uit het magazijn worden gehaald of opgeslagen, uit vrachtwagens worden gehaald of worden geladen met hef- of industriële trucks, zijn bijzonder gevoelig voor ongevallen.

In de training Lekkage Noodgevallen behandelt u noodmaatregelen bij lekkage. Wie zijn de deelnemers?

De Lekkage Noodgevallen training is een training die in de eerste plaats gericht is op gebruikers. Met andere woorden, degenen die in het magazijn of aan de werkbank met gevaarlijke vloeistoffen werken en als eerste ter plaatse zijn om snel en correct te reageren in geval van een lekkage. Onder de deelnemers bevinden zich echter ook veiligheidsspecialisten die zich bezighouden met noodplanning en -preventie.

Er is veel interesse in jullie trainingsprogramma. Waar liggen de grootste onzekerheden?

De Lekkage Noodgevallen training is een training die in de eerste plaats gericht is op gebruikers. Met andere woorden, degenen die in het magazijn of aan de werkbank met gevaarlijke vloeistoffen werken en als eerste ter plaatse zijn om snel en correct te reageren in geval van een lekkage. Onder de deelnemers bevinden zich echter ook veiligheidsspecialisten die zich bezighouden met noodplanning en -preventie.

Wat zijn volgens u de grootste fouten die gemaakt kunnen worden bij het leveren van noodapparatuur?

Een van de ergste dingen die je in een noodsituatie kan overkomen, is dat je niet genoeg adsorptiemiddel beschikbaar hebt. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een verkeerde berekening van de hoeveelheid. Een technische regel voor het vereiste volume van lekbakken stelt dat ten minste de inhoud van de grootste container die erop staat moet worden opgevangen. Op dezelfde manier moet er ook rekening worden gehouden met de containers die op de risicolocatie aanwezig zijn als potentiële lekhoeveelheid en moeten er adsorptiemiddelen met een overeenkomstig absorptievermogen worden voorzien. Als u alleen materiaal voor 200-liter vaten beschikbaar stelt en een IBC breekt af, zult u de lekkage niet kunnen opvangen - hoe goed uw medewerkers verder ook getraind en voorbereid zijn.

Het verbruik tijdens de dagelijkse werking is hier ook een belangrijk punt. Typische kleine lekken treden vaak op tijdens het werk - bijvoorbeeld wanneer er gemorst of gesmeerd wordt. Hiervoor worden ook adsorptiemiddelen gebruikt en de voorraad wordt geleidelijk opgebruikt in kleine hoeveelheden. Als dag X komt met een groot lekkage-incident, is de vereiste doelvoorraad plotseling niet meer gehaald. Ik raad daarom altijd aan om verbruiksmaterialen en noodmaterialen gescheiden te houden. Verbruiksmaterialen kunnen bijvoorbeeld in rollen op een wandhouder worden bewaard waar medewerkers bij kunnen, terwijl noodmaterialen apart worden opgeslagen in een afgesloten doos. Maar op zijn minst moet het verbruik worden gedocumenteerd en moet het materiaal worden aangevuld en bijbesteld zodra het een bepaalde limiet bereikt. Het is zinvol om dit in de bedieningsinstructies te specificeren en een verantwoordelijke persoon aan te wijzen die regelmatig voorraadcontroles uitvoert. Het is natuurlijk ook rampzalig als de juiste middelen niet beschikbaar zijn als het ergste gebeurt.

In het algemeen moet je jezelf daarom vooraf de volgende vragen stellen: welke vloeistoffen bevinden zich op het bedrijfsterrein? Over welke hoeveelheden hebben we het? Waar zijn ze opgeslagen en waar worden ze behandeld? Waar is de kans op lekken het grootst, dus waar is er een verhoogd risico? Met dit alles kan van tevoren rekening worden gehouden, bijvoorbeeld om geschikte adsorptiemiddelen beschikbaar te houden in de buurt van risicogebieden.

Adsorptiemiddel advies

voor optimale adsorptie

Of het nu gaat om druppelverliezen op machines tijdens het dagelijkse werk of om noodvoorzieningen in het geval van een lek - adsorptiemiddelen helpen u om onberekenbare risico's en de bijbehorende kosten te vermijden. Wij helpen u het perfecte adsorptiemiddel voor uw behoeften te vinden.

Waarom is het belangrijk om te trainen voor noodsituaties?

Heel duidelijk: zodat er in geval van nood geen tijd verloren gaat. Bedrijven moeten niet alleen een concreet noodplan opstellen, maar dit ook vooraf communiceren en testen - net zoals evacuatieoefeningen worden uitgevoerd in geval van brand. Enerzijds is dit zinvol om mogelijke zwakke punten in de planning zelf op te sporen waar verbeteringen moeten worden aangebracht. Anderzijds om ervoor te zorgen dat elke beweging in een noodsituatie klopt. Vooral als er een lekkage optreedt in de onmiddellijke nabijheid van een vloerafvoer of goot, moet alles snel en soepel gebeuren. Als de medewerkers niet optimaal getraind zijn, hebben ze een echt tijdsprobleem en kunnen ze riskante fouten maken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het verspreiden van het lek in de bedrijfsomgeving, het aantrekken van de verkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen of het veroorzaken van verontreiniging tijdens het verwijderingsproces. Regelmatig proefdraaien stelt werknemers in staat om zich de juiste procedures eigen te maken, fouten te maken onder niet-gevaarlijke omstandigheden en ervan te leren. De ervaring leert dat er altijd ruimte is voor verbetering - in de trainingen die ik begeleid, komt het zelden voor dat alles meteen goed verloopt.

Waar kunnen de deelnemers aan je trainingsprogramma naar uitkijken en wat kunnen ze verwachten?

Tijdens de Lekkage Noodgevallen training worden de deelnemers klaar gemaakt om optimaal voorbereid te zijn op een noodsituatie. Eerst behandelen we in een theoretisch gedeelte de wettelijke principes, de planning van noodmaatregelen en de noodapparatuur. Vervolgens wordt de daadwerkelijke uitvoering in het geval van een lekkage in de praktijk getest in verschillende runs. Ik geef tips over optimalisatiemogelijkheden, corrigeer fouten en laat alle kleine trucjes zien die zorgen voor veiligheid en tijd besparen in een noodsituatie. Bij het organiseren van de training hecht ik er veel belang aan om rekening te houden met de individuele operationele omstandigheden. Voorafgaand aan de training vraag ik daarom aan het bedrijf welke gevaren er in het bedrijf te verwachten zijn, met welke stoffen er wordt gewerkt en of er rekening moet worden gehouden met speciale bedieningsinstructies. Dit komt dan precies aan bod in de training. Voor mij is het ook belangrijk dat de training plaatsvindt onder realistische omstandigheden - dus met de juiste containermaten. Als het bedrijf met bussen van 30 liter werkt, dan werken we met bussen - als ze met IBC's werken, dan werk ik ook met IBC's tijdens de training.

Tot slot, wat is het belangrijkste bij het aanpakken van een lekkage?

Het belangrijkste is om eerst de situatie goed in te schatten: wat is er precies gelekt, welke gevaren levert de gelekte vloeistof in het ergste geval op? En vervolgens niets aanraken in de buurt van het lek totdat je de juiste beschermingsmiddelen hebt!

Deelnemers aan mijn trainingen vragen me vaak: “kan ik niet eerst dit en dat doen? Anders gaat er zoveel tijd verloren!”. Maar als je eenmaal het ene hebt gedaan, is het typisch menselijk om het volgende te doen. En dan nog een en nog een - en het duurt niet lang voordat je op de een of andere manier in contact komt met een chemische stof, jezelf vergiftigt of op een andere manier schade toebrengt. Ik vind het belangrijk dat de gebruikers het meenemen: Ik doe niets voordat ik beschermd ben. Zelfbescherming is het belangrijkste.

Het minimum zou altijd beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en gesloten veiligheidsschoenen moeten zijn. Afhankelijk van de gevaarlijke aard van de gemorste vloeistof kan ook adembescherming of zelfs volledige bescherming vereist zijn. De bedieningsinstructies moeten echter ook bepalen boven welke hoeveelheid lekkage of gevaarlijkheid van de stof de lekkage niet langer door werknemers moet worden opgeruimd, maar door een externe organisatie - bijvoorbeeld de bedrijfsbrandweer.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Soortgelijke berichten

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be