DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Brandbestrijding voor lithiumbatterij branden

Wat te doen bij een lithiumbrand? Branden van lithium-ion-batterijen worden beschouwd als zeer moeilijk te bestrijden. Pogingen om branden te blussen met gebruikelijke inerte middelen hebben meestal geen succes, omdat lithium-ion-cellen zelf de zuurstof produceren die nodig is voor de brand. Bij de keuze van het geschikte blusmiddel spelen de grootte en de hoeveelheid van de batterijen, maar ook de bedrijfsomstandigheden een rol. Wij stellen u verschillende opties voor.

Blussen met water

De meningen over het gebruik van water als blusmiddel lopen uiteen. Omdat lithium zeer reactief is, raden sommigen af het in contact te brengen met water. Recente studies suggereren echter dat grotere hoeveelheden water in staat zijn om lithiumbranden in te dammen en effectief te bestrijden. Een van de verklaringen hiervoor is het koeleffect, dat de reactie van de cellen vertraagt. Toch stellen vooral grote accu's, bijvoorbeeld van brandende elektrische auto's, de brandweer regelmatig voor een enorme uitdaging. Dit kan gemakkelijk worden verklaard aan de hand van de structuur van een tractiebatterij:

In principe bestaat een grote tractiebatterij uit vele kleinere cellen die met elkaar zijn verbonden. Als een enkele cel opwarmt, in het ergste geval in het midden van de module, worden de aangrenzende cellen onvermijdelijk ook opgewarmd. Dit resulteert in een kettingreactie, waarbij aanzienlijk meer energie vrijkomt. Als de kettingreactie vanuit het midden van de batterij op gang is gebracht, is het vrijwel onmogelijk deze te bereiken met een blusmiddel, bijvoorbeeld water, en zo de reactie te stoppen of in te dammen. Als men nu probeert een dergelijke module te koelen, bereikt het water alleen de buitenste lagen of de behuizing van de batterijen. De situatie is anders bij kleinere modules, waar minder cellen worden toegepast. Hier heeft de externe koeling meestal een direct effect op de reagerende cellen.

In de zomer van 2019 publiceerde de VdS een folder 3856 "Sprinklerbescherming van lithiumbatterijen". Daarin wordt voor het eerst onderscheid gemaakt naar energie-inhoud per opslageenheid en wordt het risico ingedeeld volgens onderstaande tabel:

Gevaarniveau Risico Energie-inhoud in KWH/Opslageenheid
I Laag >1
II Medium 1,0 - 50
III Hoog >50

Aanbevolen wordt maximaal 50 kWh per opslageenheid (bijv. europallet) op te slaan. Dit komt overeen met gevarenniveau II. Het sprinklersysteem moet worden ontworpen overeenkomstig VdS CEA 4001. Uit tests van de Amerikaanse vastgoedverzekeraar FM-Global en de Duitse verzekeringsmaatschappij (GDV) is gebleken dat de verspreiding van brand bij branden met lithiumbatterijen in hoge rekken kan worden voorkomen door een gerichte sprinklerinstallatie. De bevindingen van de tests gelden echter alleen voor kleine lithiumbatterijen in kartonnen dozen. Sproeien van grote batterij-eenheden is niettemin raadzaam, want hoewel de brand in de afzonderlijke batterij meestal niet wordt geblust, kan de uitbreiding naar naburige batterijen worden vertraagd, zo niet voorkomen.

Er is echter een aanzienlijk grotere hoeveelheid water nodig om het vuur te bestrijden dan bij conventionele branden. Om het succes te bespoedigen en eventueel ook de benodigde hoeveelheid water te verminderen, kunnen aan het bluswater verschillende additieven worden toegevoegd. Bij een reactie bestaat ook het risico dat schadelijke stoffen zoals zoutzuur of fluorwaterstofzuur uit de cel worden afgescheiden. Deze kunnen bijvoorbeeld voorkomen in de vorm van dampen en mensen schaden door huidcontact of inademing. Tijdens het blussen kunnen zij door het bluswater worden verdund, in de grond sijpelen (als er geen geschikte opvangvoorziening is) en milieuschade veroorzaken.

Aerosol blustechnologie

Een andere mogelijkheid om een blustechniek te gebruiken voor lithiumbranden is de aerosol blustechniek. Dit is een permanent operationeel technisch systeem dat wordt gebruikt om de brand te onderdrukken totdat de brandweer arriveert om de brand definitief te blussen. De blustechnologie functioneert overeenkomstig EN 15276-10 zonder toevoeging van water. De blusgenerator stopt het chemische verbrandingsproces effectief binnen 4,5 tot 15 seconden (afhankelijk van het model) wanneer de temperatuur stijgt. Deze technologie is milieuvriendelijk en mensvriendelijk (niet schadelijk voor de gezondheid, verdringt geen zuurstof) en is onder meer door het United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) opgenomen als officieel "HALON vervangingsblusmiddel". Door het lage gewicht/installatievolume en het feit dat er geen leidingen nodig zijn, is een eenvoudige en snelle installatie mogelijk. Ook de investerings- en vervolgkosten blijven laag, omdat de aerosol blustechnologie onderhoudsvrij is en een lange productlevensduur heeft.

Bluskorrels

Bluskorrels isoleren de batterij thermisch. Het blussende of isolerende effect is onmiddellijk actief en functioneert volledig onafhankelijk. Voorwaarde is wel dat de batterijen door voldoende korrels worden omgeven. Het speciale blusgranulaat PyroBubbles® slaagt erin beginnende branden te bestrijden - getest volgens DIN EN 3-7 door de MPA Dresden voor branden van de klassen A, B, D en F.

PyroBubbles® bestaan hoofdzakelijk uit siliciumoxide met een gemiddelde korrelgrootte van 0,5 tot 5 mm. Bij een temperatuur van ongeveer 1050°C beginnen ze te smelten en vormen ze een gesloten en thermisch isolerende laag rond de brandhaard. PyroBubbles® zijn vrij universeel inzetbaar: ze zijn niet alleen geschikt als blusmiddel voor het bestrijden van branden van compacte energieopslagunits, maar ook preventief als vulmiddel voor opslag en transport. Geschikte transport- en opslagdozen met UN-goedkeuring zijn verkrijgbaar in metaal en kunststof.

Attentie

In het algemeen is het van belang de individuele risico's en gevaren in het bedrijf te beoordelen en in samenwerking met deskundigen en vastgoedverzekeraars een passend blus- en brandbeveiligingsconcept te ontwikkelen.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Gerelateerde artikelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be