DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Calamiteitenplan bij lekkage in 10 stappen

conform ISO 14001

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt, verwerkt of opslaat, moet beschikken over een noodplan voor de verwijdering van gelekte vloeistoffen. Hoewel elk noodgeval anders is, zijn enkele belangrijke aspecten waarmee u in ieder geval rekening moet houden. Stelt u zichzelf de volgende vragen: wat is de hoeveelheid gelekte vloeistof? Wat voor soort vloeistof is er gelekt? Welke eigenschappen heeft de gelekte vloeistof? Waar bevindt zich de lekkage? Het DENIOS 10-stappenplan voor noodgevallen leidt u veilig en systematisch door de procedure voor het opruimen van lekkages.

BIJ EEN LEKKAGE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN GAAT U ALS VOLGT TE WERK:

1
GEVAAR BEOORDELEN

Beoordeel het lek en bepaal, indien mogelijk, de gelekte vloeistof en de hoeveelheid. Informeer zo nodig de (bedrijfs) brandweer en ander hulpverlenend personeel. Uw eigen veiligheid staat daarbij altijd voorop.

2
BESCHERMINGSMIDDELEN AANTREKKEN

Zorg dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kiest. Raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzingen of veiligheidsinformatiebladen. Hierbij geldt: de lekkage mag in geen geval worden aangepakt zonder adequate beschermingsmiddelen.

3
LEKKAGE STOPPEN & INDAMMEN

Stop de lekkage bij de bron. Besteed in het bijzonder aandacht rioolputten en waterdoorlatende ondergronden. Hierbij moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat media en vloeistoffen binnendringen.

Zorg ervoor dat u de lekkage indamt en zo een verdere verspreiding voorkomt: gebruik de DENSORB-zuigslangen, -oliebarrières en/of -afdichtingsbarrières om de lekkende vloeistof in te dammen.

4
PLAATS VAN HET ONGELUK MARKEREN

Sluit de plaats van het ongeluk af zodat werknemers niet per ongeluk met de lekkage in aanraking komen of deze verder verspreiden via de voeten of rijdend materieel.

5
SITUATIE BEOORDELEN

Zodra de situatie onder controle is, bepaalt u de verdere maatregelen die nodig zijn voor de verwijdering van de gelekte vloeistof.

6
VLOEISTOF ABSORBEREN

Absorbeer de ingesloten vloeistof met behulp van DENSORB-sorbents zoals absorptiedoeken en -kussens.

7
DECONTAMINEREN

Controleer of er residu achterblijft. Ontsmet indien nodig de plaats van het ongeval en het personeel van de hulpdiensten.

8
VAKKUNDIG AFVOEREN

Gebruikte sorbents moeten volgens de wettelijke voorschriften worden afgevoerd. De verwijderingsmethode is afhankelijk van de geabsorbeerde vloeistof. Informatie hierover kunt u opvragen bij alle gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven. Oliehoudende sorbents kunnen bijvoorbeeld tijdelijk worden bewaard in ASP-tanks.

9
NOODSITUATIE DOCUMENTEREN

Documenteer de inzet in een volledig verslag. Breng het betrokken personeel, management en - indien van toepassing - de autoriteiten op de hoogte van het ongeluk. Faciliteer een leerproces op basis van de opgedane ervaringen. Probeer de oorzaak van de lekkage te achterhalen, zodat processen indien nodig gecorrigeerd kunnen worden. Zo kunt u een herhaling van de noodsituatie voorkomen.

10
NOODUITRUSTING AANVULLEN

Vul de DENSORB-noodsets weer aan en vervang de gebruikte PBM’s, barrières, bergingsvaten enz.

i

Opmerking: het beschreven noodplan dient slechts als algemeen advies. Stel eventueel een individueel noodplan op, afgestemd op uw eigen situatie en de omstandigheden ter plaatse.

Uw betrouwbare hulp bij lekkage

DENSORB Universeel

DENSORB UNIVERSEEL absorbeert oliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water evenals niet-agressieve zuren en logen snel en veilig.

producten ontdekken

DENSORB OLIE ABSORBTIEMIDDELEN

DENSORB Olie heeft de bijzondere eigenschap om olie op te nemen en water af te stoten. Olie wordt geabsorbeerd zonder een druppel water op te nemen. Voor oliën, benzine, diesel, oplosmiddelen, petroleum (vloeistoffen op koolwaterstofbasis).

Producten ontdekken

DENSORB Speciaal bindmiddel

DENSORB SPECIAAL moet worden gebruikt met zuren, logen, agressieve en onbekende vloeistoffen.

Producten ontdekken
Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Soortgelijke Bijdragen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be