DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

De 7 grootste fouten bij het legen van opvangbakken

Het is niet ongewoon dat vloeistoffen lekken en dit kan op elk moment gebeuren. Als u de verpakking heeft opgeslagen op een opvangbak, heeft u alles goed gedaan: het voorkomt op betrouwbare wijze dat de gevaarlijke stoffen gaan lekken. Maar wat nu? Hoe komt de vloeistof weer uit de opvangbak? Dat is niet zo simpel als het lijkt: bij het legen van opvangbakken kunnen ernstige fouten worden gemaakt. Hier leest u wat u in geen enkel geval mag doen en hoe u het correct doet.

1. Niks doen

Een lek wordt ontdekt bij het kijken in de opvangbak. Maar er is geen tijd om er nu iets aan te doen omdat er ander werk te doen is of omdat het bijna sluitingstijd is. Laat maar, morgen is er weer een dag - geen goed idee!

Bij een lekkage moet u onmiddellijk en zonder aarzelen handelen. U bent namelijk wettelijk verplicht te allen tijde de vereiste opvangcapaciteit te garanderen. Als er al vloeistof in de opvangbak zit, kan het voorgeschreven opvangvolume niet meer worden gegeven. Bij bijzonder kwetsbare stoffen die bijvoorbeeld gevaarlijke dampen afgeven, is snel handelen des te meer vereist om gezondheids- en/of brandgevaar tegen te gaan. Verlies echter uw hoofd niet: veiligheid staat voorop! Beoordeel eerst en vooral het gevaar van het lek en identificeer de hoeveelheid ervan. Afhankelijk van de risicobeoordeling of de gebruiksaanwijzing moet de gevarenzone eventueel ook worden afgezet en/of geëvacueerd. Informeer zo nodig de (bedrijfs)brandweer en andere hulpverleners.

Om tijdig over een lekkage te worden geïnformeerd, adviseren wij de opvangbak aanvullend uit te rusten met de SpillGuard® voor lekkage van gevaarlijke stoffen. Dit systeem waarschuwt bij lekkage van gevaarlijke vloeistoffen door middel van een akoestisch en optisch 24-uurs alarm.

2. Geen beschermende uitrusting dragen

U wilt uw verplichtingen nakomen en de opvangbak zo snel mogelijk weer gebruiksklaar maken. Daarom grijpt u meteen met volle overtuiging de opvangbak. Fout!

Het legen van een opvangbak moet net zo worden aangepakt als het opruimen van elk ander lek: Een van de eerste stappen is dus het aantrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit omvat ten minste:

Afhankelijk van de stof kan ook andere uitrusting nodig zijn, zoals ademhalings- of volgelaatsbescherming. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsinformatiebladen.

3. Kiepen of gieten

Gewoon de opvangbak leegkiepen en klaar? Absoluut niet!

Bij het kiepen of leeg gieten bestaat een aanzienlijk risico op het veroorzaken van secundaire lekkages. Gebruik daarom nooit een vorkheftruck om een volledig gevulde opvangbak te verplaatsen en draag hem ook niet zelf.

Zelfs als er meerdere mensen bij betrokken zijn, is het risico te groot - een beetje onachtzaamheid volstaat en in het ergste geval komt een werknemer in contact met een grote hoeveelheid gelekte vloeistof. Zelfs als de opvangbak slechts per ongeluk gevuld is met regenwater: Giet het het niet zomaar leeg ! Er kan sprake zijn van verontreiniging met resten van eerder opgeslagen stoffen.

4. De vloeistof afromen met behulp van uitscheppen

Zelfs het afromen van de gemorste vloeistof is geen geschikte manier om de lekkage op te lossen.

Het kan gemakkelijk gebeuren dat er gemorst wordt en er een secundair lek ontstaat. En zelfs als daarbij beschermende handschoenen worden gedragen, kan er onnodig veel contact met de gevaarlijke stof ontstaan. Hoewel beschermende handschoenen de hoogst mogelijke veiligheid bieden voor het geval er iets misgaat bij het hanteren van gevaarlijke stoffen, moet u toch geen onnodige risico's nemen.

Gebruik in plaats daarvan een pomp of een vloeistofzuiger om de gemorste vloeistof op te vangen (bij kleine hoeveelheden vloeistof kan ook een bindmiddel volstaan). Verwijder de vloeistof zo volledig mogelijk uit de opvangbak en controleer vervolgens of er resten achterblijven. Dit kan worden opgevangen met een bindmiddel. Daarna moet de opvangbak grondig ontsmet/gereinigd worden.

5. Voor alle stoffen één hulpmiddel gebruiken

Eén pomp gebruiken voor alle stoffen? Absoluut niet!

De te hanteren veiligheidsmaatregelen moeten niet alleen afhankelijk zijn van de stof, maar ook van de gebruiksaanwijzing. Alle gebruikte pompen , vloeistofzuigers en bindmiddelen moeten ook geschikt zijn voor de gemorste stof! Houd de juiste producten bij de hand, zodat u in geval van nood direct het juiste hulpmiddel bij de hand heeft.

6. ongeschikte reinigingsmiddelen gebruiken

Afhankelijk van de gelekte vloeistof kan water of een geschikt reinigingsmiddel worden gebruikt om de opvangbak te ontsmetten. Vermijd echter ruwe mechanische reinigingsprocessen en gebruik geen andere middelen die het materiaal van de opvangbak kunnen beschadigen (bijv. schuurmiddelen). Anders kan de functionaliteit van de opvangbak niet meer worden gegarandeerd. U zou uw teflon pan thuis immers ook niet schoonmaken met een stalen spons.

7. achteraf niet geteste andere stoffen in de opvangbak bewaren

Vooral na een lekkage moet u ook de stoffen die u op de opvangbak opslaat grondig controleren. Als onverenigbare stoffen op de opvangbak worden geplaatst, kunnen er in het ergste geval ongewenste interacties optreden. Controleer daarom altijd of de nieuwe stoffen compatibel zijn. Als basis kunt u de opslagtabel volgens TRGS 510 hoofdstuk 7 raadplegen.

Denk ook aan professionele verwijdering!

Als gevaarlijke stoffen het bedrijfsterrein verlaten, moet worden gezorgd voor een veilig transport. De opgenomen vloeistoffen moeten volgens de wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Informatie hierover is verkrijgbaar bij alle gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven. Tijdelijke inzameling van b.v. oliehoudende bindmiddelen kan geschieden in ASP-containers. Dit zijn enkelwandige of dubbelwandige thermisch verzinkte containers.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Extra informatie

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be