DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Ontvang een gratis DENSORB pakket

Van ons krijgt u deze DENSORB® Spillset geheel gratis. Op de locatie waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten materialen en voorzieningen beschikbaar zijn om calamiteiten te beperken.

Inhoud: absorptieslang om vloeistoffen in te dammen, 5 absorptiematten om de gemorste vloeistoffen op te nemen & 1 afvalzak met tie-wrap om het afvalmateriaal via de juiste kanalen af te voeren

PGS15: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

In de ARBO wet staat omschreven dat een werkgever maatregelen moet treffen om werknemers veilig te kunnen laten werken. PGS15 is een richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

In paragraaf 3.4.3 vs. 3.4.9 staat het volgende omschreven: Incidenten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen: Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen.

Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal.

Functionaliteit van DENSORB® Sorbents

Wilt u weten welke DENSORB® sorbents in geval van nood snel en doeltreffend zijn in uw situatie? Open de bestendigheidslijst om te bepalen welke producten hiervoor geschikt zijn.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Kennis over DENSORB® adsorbtiemiddelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be