DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

DOELTREFFENDHEID VAN TECHNISCHE VEILIGHEIDSKASTEN

Technische afzuigsystemen vangen stof en dampen op bij de bron van het gevaar voordat ze door de lucht in de ruimte worden verspreid en in de ademzone terechtkomen. Ze verschillen echter in hun effectiviteit door verschillende constructietypes. Hieronder leggen we uit wat de wettelijke basis is voor het opvangen van verontreinigende stoffen op de werkplek, het zogenaamde STOP-principe en de voor- en nadelen van verschillende afzuigsystemen.

Gepubliceerd in CHEMIE TECHNIK

Dit artikel van DENIOS over de doeltreffendheid van technische veiligheidskasten werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Chemietechnik.

Naleving van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

In bijna alle sectoren van de industrie en de publieke sector voeren werknemers activiteiten uit met gevaarlijke stoffen. Zonder effectieve detectie van verontreinigende stoffen kunnen gevaarlijke stoffen in de lucht, zoals stof en dampen, zich in de ruimte verspreiden, in de ademzone terechtkomen en soms aanzienlijke gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens §5 van de Arbowet is de werkgever verplicht om gevaren op de werkplek te identificeren en passende beschermingsmaatregelen te nemen. Voor activiteiten met gevaarlijke stoffen geven grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL's) de concentratie van een stof aan tot welke in het algemeen geen acuut of chronisch schadelijk gevaar voor de gezondheid te verwachten is (§ 2, lid 7, GefStoffV).

Als volledige inperking niet kan worden gerealiseerd, moet ten minste aan de AGW worden voldaan.

Prioriteit beschermende maatregelen volgens STOP-Principe

Het STOP-principe wordt beschreven in TRGS 500 en geeft de prioriteitsvolgorde van beschermingsmaatregelen aan. De afzonderlijke letters staan voor verschillende soorten beschermingsmaatregelen:

S - Vervanging
T - Technische Beschermingsmaatregelen
O - Organisatorische Beschermingsmaatregelen
P - Persoonlijke Beschermingsmaatregelen

De prioriteit van beschermingsmaatregelen wordt van links naar rechts gegeven in afnemende volgorde van prioriteit. Als bronnen van gevaar niet kunnen worden uitgesloten ("S"), worden technische beschermingsmaatregelen ("T") gebruikt. Deze omvatten onder andere afzuigsystemen en zuurkasten.

Doeltreffendheid van afzuigsystemen

Afzuigsystemen verschillen in hun doeltreffendheid door verschillende soorten constructies. Vaak wordt doeltreffendheid alleen bereikt door een combinatie van verschillende maatregelen. Zo blijft de doeltreffendheid van een geïnstalleerde technische veiligheidsmaatregel op de lange termijn alleen effectief als deze regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden als begeleidende organisatorische beschermingsmaatregel in het kader van een onderhoudsplan.

Bron- of puntafzuiging

Bij plaatselijke afzuiging op de plaats van herkomst, bijvoorbeeld door middel van een afzuigarm of bronafzuiging, kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lucht van de werkplek worden beperkt, maar niet worden uitgesloten. Er moeten verdere maatregelen worden genomen om te voldoen aan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Zuurkast

Een zuurkast is een doeltreffend afzuigsysteem volgens TRGS 500. Er moet tenminste worden uitgegaan van het naleven van de grenswaarden voor de werkplek. De effectiviteit moet worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door metingen. Het schuifraam zorgt ervoor dat de emissies binnen de perken blijven, maar beperkt ook het werkgebied.

Werkplek voor gevaarlijke stoffen met ejectortechniek

De VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen met ejectortechniek is ook een doeltreffend afzuigsysteem. Hierbij worden de emissies door de toevoerlucht opgevangen ("pushprincipe") en naar het afzuigsysteem getransporteerd ("pullprincipe"). De werkruimte aan de voorkant blijft volledig open.

VARIO-Flow Werkplekken voor gevaarlijke stoffen

VARIO-Flow Werkplekken voor gevaarlijke stoffen (GAP) van DENIOS zijn geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën die schadelijke stoffen als dampen of stof in de lucht kunnen veroorzaken. Het optimaal op elkaar afgestemde samenspel van aanvoer- en afvoerlucht ("push-pull principe") zorgt voor een efficiënte en veilige beheersing. De voorgeschreven grenswaarden op de werkplek worden nageleefd en werknemers worden effectief beschermd tegen opname van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Hoe werkt het

De VARIO-Flow GAP heeft een volledig open werkopening. De luchttoevoer wordt vanuit de werkruimte aangezogen door middel van een radiaal ventilator en via de werkopening. De aangezogen lucht wordt in het aluminium buizenframe geperst, dat aan de boven- en onderkant van de werkopening is voorzien van ejector rails die onder een hoek van 45° naar binnen gericht staan. De overdruk ontsnapt via de openingen van de ejector rails in de vorm van gerichte schone luchtsluiers. De luchtsluiers drijven de gevaarlijke stoffen in de richting van de achterwand, waar ze via de afzuigspleet worden afgezogen ("push-pull" principe). De standaard ingebouwde bewakingsinstallatie zorgt voor functionele betrouwbaarheid. Voor de luchtafvoer moet de VARIO-Flow werkplekken voor gevaarlijke stoffen worden aangesloten op een geschikt afzuigsysteem.

Constructie

De VARIO-Flow GAP is verkrijgbaar in 27 maten (24 non-Ex, 3 Ex-versies) met verschillende afmetingen. Hij kan op een bestaand vloeroppervlak worden geplaatst of modulair worden opgebouwd. Er is keuze uit verschillende werkbladen, media-aansluitingen, een onderstel en onderkasten. In de onderbouwkasten kunnen de benodigde gevaarlijke stoffen direct en veilig op de werkplek worden opgeborgen. Op aanvraag zijn maatwerkuitvoeringen leverbaar, bijvoorbeeld met een weegsteen of wastafel.

3-voudig geteste veiligheid

VARIO-Flow Werkplekken voor gevaarlijke stoffen van DENIOS met hoge doeltreffendheid garanderen dat er geen dampen, gassen of zwevende deeltjes de lucht vervuilen die werknemers inademen. Dit wordt bevestigd door erkende testprocedures.

1

Testen volgens EN 14175-3

VARIO-Flow Werkplekken voor gevaarlijke stoffen zijn typegetest volgens EN 14175-3 en voldoen daarmee aan de eisen van de laboratoriumrichtlijnen, TRGS 526 en de verordening gevaarlijke stoffen.

2

Gravimetrische Stofmeting

De meting van de gravimetrische stofconcentratie bewijst dit: VARIO-Flow werkplekken voor gevaarlijke stoffen van DENIOS zorgen voor een uitstekende retentiecapaciteit in toepassingen met stof.

3

Kaliumjodide-Test

De KI-Diskus test bevestigde het vereiste beschermingsniveau volgens EN 12469 voor de VARIO-Flow werkplekken voor gevaarlijke stoffen.

Advies

Heeft u een zeer speciale toepassing en weet u niet zeker of deze kan worden uitgevoerd in de VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen? DENIOS biedt u de mogelijkheid om uzelf te overtuigen van de prestaties van de VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen en om elke toepassing te testen in ons eigen technisch centrum in Bad Oeynhausen. Wij adviseren u graag!

Maak gebruik van ons deskundig advies!

Individueel klantadvies, service en product variatie zijn onze sterke punten.

Onze accountmanagers staan ​​voor u klaar!

Gratis deskundig advies 0172 50 64 66

Extra informatie

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be