DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Lithiumbatterijen: maatregelen om schade te voorkomen

De opslag van lithium-ion batterijen stelt  veel bedrijven voor een dilemma. Volgens § 5 ArbSchG zijn zij in het algemeen verplicht gevaren in het bedrijf te beoordelen en deze met passende beschermingsmaatregelen tegen te gaan. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften specifiek voor de opslag van lithium-energie-opslagapparaten die als leidraad kunnen worden gebruikt. Het is dus aan de ondernemingen zelf om passende maatregelen vast te stellen en uit te voeren. Onder andere vanwege het grote aantal verschillende batterijtypes is het momenteel ook niet mogelijk algemeen geldende uitspraken te doen over geschikte beschermingsmaatregelen en -concepten. Daarom moet elk geval afzonderlijk worden bekeken. Het is raadzaam om samen met de brandweer, vastgoedverzekeraars en vergunningverlenende instanties een holistisch beschermingsconcept te ontwikkelen voor uw individuele opslagsituatie. Als experts in de opslag van gevaarlijke stoffen zijn wij u uiteraard graag van dienst. Neem gewoon contact met ons op! Hieronder vindt u een aantal informatiebronnen waar u aanvullend advies kunt krijgen over de veilige opslag van lithium-ion batterijen.

Fabricage informatie

De leverancier geeft je meestal algemene informatie over de veilige behandeling en opslag van zijn producten - bijvoorbeeld over de optimale bedrijfs- en opslagtemperaturen. Deze specificaties, die je meestal kunt vinden in de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinformatiebladen, moeten strikt worden opgevolgd. Fabrikanten zijn ook verplicht om informatie te verstrekken over de stoffen in hun producten en hun effecten op het milieu en de menselijke gezondheid in overeenstemming met artikel 18 (2) BattG. U kunt hieruit ook conclusies trekken voor uw risicoanalyse.

Folder van DvS

Bovendien heeft de Duitse vereniging van schadeverzekeraars (DvS) een folder gepubliceerd met informatie over schadepreventie bij het aanbieden van lithium-ionbatterijen in productie- en opslagruimten. Lithium-energieopslagsystemen worden volgens de DvS-aanbeveling ingedeeld in drie verschillende prestatieklassen: Lithiumbatterijen met laag vermogen, gemiddeld vermogen en hoog vermogen. Bovendien worden, afhankelijk van de vermogensklasse, algemeen geldende en specifieke veiligheidsvoorschriften voor de opslag ervan gegeven. De volgende infographic geeft een overzicht.

Met betrekking tot de beschikbaarstelling van lithium-ion batterijen op productielocaties wijst de DvS erop dat hier de dagelijkse behoefte in acht moet worden genomen, d.w.z. dat de beschikbaar gestelde hoeveelheid tot het noodzakelijke minimum moet worden beperkt. Bovendien moet er geschikte brandblusapparatuur aanwezig zijn.

Informatie

Lithium-ion batterijen

Lithium-ionbatterijen zijn alomtegenwoordig. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over de functionaliteit, gevaren, opslag en transport van lithium-ion accu's.

Handelsmedia en publicaties

Niet alleen de dagelijkse pers houdt zich bezig met de veiligheidsaspecten van de opslag van lithium-batterijen. Vanwege de voortdurende actualiteit publiceren de gespecialiseerde media ook steeds weer overeenkomstige artikelen. Wij hebben wat onderzoek voor u gedaan en de meest voorkomende tips en hints voor het omgaan met lithiumbatterijen samengevat.

In het algemeen wordt aanbevolen lithiumbatterijen te behandelen als gevaarlijk materiaal en ze dienovereenkomstig te behandelen, d.w.z. een risicobeoordeling uit te voeren, daaruit passende maatregelen af te leiden, specifieke veiligheidsinstructies op te stellen en werknemers op te leiden in de juiste omgang met de gevaarlijke media. Bestaande voorschriften zoals de verordening inzake gevaarlijke stoffen), de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid of de "Opslag van gevaarlijke stoffen in draagbare containers" kunnen geschikte richtsnoeren bieden.

Thermische stress kan niet alleen de levensduur maar ook de veiligheid van lithium-ion-batterijen beïnvloeden. Stel de energieopslagapparaten niet rechtstreeks en permanent bloot aan hoge temperaturen of warmtebronnen. Dit geldt ook voor direct zonlicht. Langdurige blootstelling aan koude temperaturen moet ook worden vermeden, want dit bevordert diepe ontlading tijdens het gebruik. Als diep ontladen lithium-energieopslagapparaten vervolgens weer op een lader worden aangesloten, kan dit ook brand veroorzaken. Houd u daarom aan de door de fabrikant aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperaturen.

Contact met vocht (bijv. door neerslag, condensatie of spatwater) kan kortsluiting in de accu veroorzaken. Bewaar lithium-energieopslagbatterijen daarom altijd op een droge plaats en bescherm ze ook tegen vocht tijdens vervoer en gebruik.

Een van de meest voorkomende oorzaken van batterijbranden, vooral in de particuliere sector, is het gebruik van niet-compatibele laders. Deze kunnen bijvoorbeeld een hogere spanning hebben dan nodig is voor de batterij en deze dus vernietigen. Gebruik daarom alleen laders die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw batterijmodel.

Naast het gebruik van verkeerde laders zijn er nog andere risico's verbonden aan het laadproces. Laad lithiumbatterijen niet langdurig op als ze niet nodig zijn. Brandbare voorwerpen in de buurt zijn ook geen goed idee. Plaats de batterij indien mogelijk op een betonnen of betegelde vloer tijdens het opladen. Als u de batterijen achteraf wilt opslaan, raden wij een laadniveau (SoC) van ongeveer 30% aan. Dit vermindert de hoeveelheid energie die in geval van nood schade kan veroorzaken. Let op: Er moet altijd een bepaald minimum laadniveau worden aangehouden om diepe ontlading te voorkomen. Volg de instructies van de fabrikant.

Mechanische schade kan leiden tot vervorming van de cellen in de batterij en tot interne kortsluiting. Zorg er daarom voor dat de lithiumenergieopslag niet wordt blootgesteld aan stoten, slagen of botsingen. Als er toch iets gebeurt, mogen beschadigde batterijen nooit meer worden gebruikt, maar moeten ze onmiddellijk worden verwijderd, apart worden bewaard tot ze worden weggegooid en op de juiste manier worden weggegooid. Als voorzorgsmaatregel moet u ook de polen van beschadigde batterijen beveiligen, bijvoorbeeld door middel van poolkapjes. Natuurlijk mogen lithiumbatterijen ook niet worden gedemonteerd, geopend of geplet.

Maak gebruik van ons deskundig advies!

Individueel klantadvies, service en product variatie zijn onze sterke punten.

Onze accountmanagers staan ​​voor u klaar!

Gratis deskundig advies 0172 50 64 66

VERGELIJKBARE ARTIKELEN

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be