DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

LITHIUM-ACCU's OPLADEN: KENT U UW ZORGPLICHTEN?

Elk jaar veroorzaken lithium-accu's in Duitsland ongeveer 6000 brandincidenten, waarvan sommige met aanzienlijke materiële schade. Een groot deel is te wijten aan fouten in het laadproces - wat steeds vaker leidt tot juridische geschillen tussen verzekeringsmaatschappijen en polishouders. Hieronder leest u wat advocaten beschouwen als nalatig gedrag bij het opladen van lithium-accu's en welke algemene zorgplichten u dus absoluut moet naleven. Zo verhoogt u de veiligheid in uw bedrijf en vermijdt u onnodige complicaties bij verzekeringsclaims.

VERHOOGD BRANDGEVAAR BIJ HET OPLADEN VAN LITHIUM-ACCU's

Statistisch gezien is het brandgevaar het grootst tijdens het opladen van lithium-accu's. Dit is vooral het geval wanneer een defecte lithium-accu aan een oplader wordt aangesloten en de toegevoerde energie niet meer correct kan worden omgezet. Defecten kunnen veroorzaakt worden door zeer uiteenlopende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld mechanische schade aan de lithium-accu (laten vallen, stoten, beknellen) of onjuiste opslag (thermische belasting, blootstelling aan vocht, diepe ontlading door langdurige opslag zonder regelmatig druppelladen). Maar zelfs bij het opladen van onbeschadigde lithium-accu's kan er van alles misgaan: bijvoorbeeld overladen van de accu door een te hoge laadspanning of een te lange laadtijd. Externe blootstelling aan grote hitte kan ook gevaarlijk zijn. Kort gezegd: Bij het opladen van lithium-accu's zijn er veel oorzaken van fouten voor de gebruiker.

BRANDEXPERIMENT: DIT IS WAT ER GEBEURT BIJ LAADFOUTEN!

Bekijk in de video hoe snel een lithiumbrand zich ontwikkelt. De DENIOS-brandproef demonstreert het overladen van een lithiummodule:

Voor de test werden 12 lithium-accucellen in een module gecombineerd. Dit komt overeen met een vermogen van ca. 2 kW (een accu van een elektrische auto heeft ca. 100 kW). De lithium-module werd blootgesteld aan een verhoogde laadspanning. Wanneer deze een waarde van iets meer dan 5 V bereikt, treedt een reactie op en gaat de lithium-accu cel voor cel in vuur en vlam (thermisch op hol slaan). De temperatuurmeting toont ca. 800 °C aan op de accu.

UW 4 BELANGRIJKSTE ZORGPLICHTEN

De basis van juridische geschillen tussen verzekeringsmaatschappijen en polishouders is meestal de vraag of de gebruiker nalatig is geweest bij het gebruik van de lithium-accu en de brand daardoor verwijtbaar heeft veroorzaakt. U dient in elk geval de volgende zorgplichten na te komen, want overtredingen zijn niet alleen gevaarlijk, maar worden juridisch ook als nalatig aangemerkt:

LITHIUM-ACCU's ALLEEN OPLADEN MET ADEQUATE BRANDBEVEILIGING

Lithium-accu's mogen nooit worden opgeladen in de buurt van brandbare materialen of objecten. Laad lithium-accu's ook niet op in plaatsen waar hoge temperaturen of zoninstraling waarschijnlijk zijn. Omdat tijdens het opladen zelf warmte vrijkomt, mag u lithium-accu's tijdens het laden nooit afdekken. Vooral als u veel apparaten tegelijk wilt opladen, moet u warmtestuwing in gesloten ruimtes of kasten vermijden. Dit kan problemen opleveren tijdens het gebruik, bijvoorbeeld wanneer apparaten tijdens het opladen moeten worden vergrendeld of tegen toegang door onbevoegden beschermd.

U kunt veilig opladen van lithium-accu's waarborgen in professionele accu-laadkasten en laadkamers die in twee richtingen 90 minuten brandwerend zijn. In tegenstelling tot standaardkasten voor gevaarlijke stoffen, moeten deze Oplaadkasten voor lithium-accu's niet alleen 90 minuten brandwerend zijn van buitenaf, maar ook van binnenuit. Als u meerdere apparaten tegelijk wilt opladen in een oplaadkast, moet deze goed mechanisch geventileerd zijn om te voorkomen dat er in de kast warmtestuwing optreedt. Afhankelijk van het veiligheidsconcept in het bedrijf zijn ook oplaadkasten met een geïntegreerd blussysteem verkrijgbaar. Oplaadruimtes van DENIOS kunnen worden voorzien van een grote verscheidenheid aan veiligheidscomponenten, afhankelijk van de toepassingseisen. Bijvoorbeeld met extra brandpreventie- en blustechniek, verticale F90 scheidingswanden voor gescheiden opslag en opladen, of via mechanische ventilatie met voorgeschakelde en regelende temperatuursensoren.

LITHIUM-ACCU's ALLEEN ONDER TOEZICHT OF GEMONITORD OPLADEN

Het opladen van een lithium-accu moet altijd onder toezicht gebeuren om snel te kunnen reageren bij complicaties. Dit is uiteraard problematisch in bedrijven waar continu toezicht door personeel niet kan worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld wanneer personeel niet altijd aanwezig is of tijdens bedrijfssluiting zoals 's nachts of in het weekend.

Technische systemen kunnen u ondersteunen bij het monitoren van laadprocessen. Professionele Oplaadkasten voor lithium-accu's hebben een geïntegreerd sensorsysteem (rook- en temperatuursensor) en slaan alarm bij rookontwikkeling. Via een potentiaalvrij contact kan het alarm worden doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem. Bij modellen met een geïntegreerd aerosol-brandbestrijdingssysteem activeert dit automatisch als de kritieke binnentemperatuur wordt overschreden. Met de juiste accessoires kunnen verschillende alarmen worden gedifferentieerd (bijv. verschillende temperatuurniveaus) en rechtstreeks via het mobiele netwerk naar uw smartphone worden gestuurd. Lithium-oplaadruimtes kunnen specifiek worden uitgerust met ultramoderne regeltechniek en sensoren om permanente registratie van een reeks parameters te waarborgen. In noodgevallen kunnen alarmen automatisch afgaan en vergrendelings- en blusinstallaties worden geactiveerd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT OPVOLGEN!

Fabrikanten van apparaten met accuvoeding, vermelden in de gebruiksaanwijzing belangrijke veiligheidsinstructies. Meestal geven zij aan dat u alleen de originele bijgeleverde oplader mag gebruiken om de accu's op te laden. Omdat alleen deze optimaal is afgestemd op de accu in het toestel. Het gebruik van nagemaakte laders wordt afgeraden. Andere specificaties hebben bijvoorbeeld betrekking op het temperatuurbereik waarbinnen de accu mag worden opgeladen, de maximale oplaadduur die niet mag worden overschreden of de afkoelperiodes die na gebruik in acht moeten worden genomen voordat de accu wordt opgeladen. Zorg ervoor dat u de instructies van de fabrikant opvolgt en neem ze evt. op in uw bedrijfsinstructies.

LET OP ALS U DE CONDITIE VAN DE ACCU NIET KENT

U mag een lithium-accu niet achteloos opladen als u niet op de hoogte bent van eventuele eerdere schade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u gebruikte apparatuur hebt gekocht of gehuurd. Maar ook apparaten die door meerdere werknemers worden gebruikt, kunnen dergelijke risico's inhouden. Vóór elk oplaadproces moet u daarom een lithium-accu visueel controleren op uitwendige schade (bijv. gebarsten, gedeukte of opbollende behuizing). Indien schade zichtbaar is, mag de lithium-accu in geen geval aan een oplader worden aangesloten. Operationele incidenten waarbij lithium-accu's beschadigd kunnen raken, moeten worden gemeld en de accu moet vervolgens worden gecontroleerd. Wij adviseren deze voorzorgsmaatregelen vast te leggen in een bedrijfsinstructie en werknemers dienovereenkomstig daarvan in kennis te stellen. Om restrisico's uit te sluiten, moeten ook alle eerder genoemde zorgplichten worden nageleefd.

LITHIUM-ACCU's VEILIG OPLADEN MET OPLAADKASTEN EN LAADRUIMTES VAN DENIOS

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Soortgelijke bijdragen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be