DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Planningsfactoren voor opvangsystemen op het gebied van verontreinigde stoffen.

Een opvangsysteem voor verontreinigende stoffen in een industriële omgeving moet worden ontworpen om aan de vraag te voldoen. Daarom is het belangrijk om de exacte vraag te bepalen. In het volgende interview met Sascha Mohe, Product Manager Air Technology bij DENIOS, komt u te weten met welke planningsfactoren rekening moet worden gehouden.

Meneer Mohe, u bent verantwoordelijk voor de afdeling luchttechniek/containment-systemen bij Denios SE. U biedt onder andere werktafels en vrijstaande werplekken aan. In welke behoeften voldoen deze producten?

Iedereen die op het werk met gevaarlijke stoffen te maken heeft, staat bloot aan een verhoogd gezondheidsrisico. De Arbowet bepaalt dat gevaren altijd direct bij de bron moeten worden weggenomen of beperkt. Onze werktafels worden daarom vaak gebruikt voor de behandeling van gevaarlijke stoffen. Iedereen die op het werk met gevaarlijke stoffen te maken heeft, staat bloot aan een verhoogd gezondheidsrisico. De Arbowet bepaalt dat gevaren altijd direct bij de bron moeten worden weggenomen of beperkt. Onze werktafels worden daarom veel gebruikt in industriële werkomgevingen waar de werknemer tijdens zijn werk beschermd moet worden tegen schadelijke emissies.

Maar onze werktafels worden ook gebruikt voor activiteiten in de farmaceutische omgeving, zoals het decanteren van CMR-stoffen in poedervorm. Bij DENIOS wordt de luchtscheiding van medewerkers en gevaarlijke stoffen die door al onze luchtsystemen - d.w.z. werktafels en vrijstaande werkplekken - wordt bereikt, collectief " containment-systemen" genoemd.

STOP! Kent u het al?

Het zogenaamde STOP-principe is van toepassing bij de selectie van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op het werk als onderdeel van de risicobeoordeling:

S Substitutie

T Technische maatregelen

O Organisatorische maatregelen

P Persoonlijke maatregelen De volgorde van de maatregelen is synoniem met hun prioriteit. Een technische oplossing, zoals een verontreinigende werkplek, verdient de voorkeur boven persoonsgebonden maatregelen zoals het dragen van PBM's.

De veiligheid van het personeel is dus cruciaal in uw vakgebied. Wat is belangrijk bij de keuze van een geschikt systeem?

De eerste stap is een gedetailleerde analyse van de behoeften: Met welke stoffen werkt u? Wat is het eigenlijke beschermingsdoel? Gaat het alleen om de afzuiging van geuren ter bescherming van de omliggende ruimten of de gevoelige neuzen van de medewerkers? Gaat het om de bescherming van het product tegen kruisbesmetting of om de daadwerkelijke bescherming van de werknemer die met zeer actieve stoffen werkt? Een duidelijk, gemeenschappelijk beeld van de eisen is cruciaal voor het realiseren van een oplossing die voor alle partijen geschikt is.

U beschrijft dat elke klant individueel adviseert. Is de oplossing ook maatwerk ? Biedt u als fabrikant de bijbehorende flexibiliteit?

Dat is inderdaad het geval. Bij DENIOS worden luchttechnische systemen onder de merknaam "Vario-Flow" op de markt gebracht. Daarmee willen we uitdrukken dat we ons met verschillende luchttechnologieën en uitvoeringen variabel aan het betreffende klantproces kunnen aanpassen: of het nu gaat om horizontale verdringingsstroming als pure afzuiginstallatie, een systeem met de beproefde ejectortechnologie of zelfs een cabine met laminaire downflow technologie. Vario-Flow betekent ook de flexibiliteit om oplossingen te creëren voor zowel robuuste industriële eisen als hoog zuivere GMP-werkplekken.

In hoeverre beïnvloedt de veiligheidsmaatregel de activiteit van de werknemer?

De focus ligt op het proces van de cliënt. Wij willen zo min mogelijk invloed hebben op het proces van de cliënt en onze oplossing meer ondersteunend inzetten. Daarom kijken we goed naar hoe en waarmee gewerkt wordt. Zo is een zo groot mogelijk interventiegebied belangrijk voor een bepaald proces, maar maakt het voor een ander proces niet veel uit.

Waarmee moet rekening worden gehouden bij het ontwerpen van een werktafel of een vrijstaande werkplek?

Het is belangrijk dat de klant vooraf over een aantal zaken nadenkt: Hoeveel ruimte heb ik nodig voor het eigenlijke proces? Zijn er media-aansluitingen nodig zoals stopcontacten, water, enz. Als het gaat om een vaste werkplek waar de werknemer zo comfortabel mogelijk moet werken, moet in ieder geval rekening worden gehouden met zaken als ergonomie, de positie van de armaturen, de verlichting en ook het geluidsniveau. Verder is het voor de opdrachtgever belangrijk te weten dat we soms met aanzienlijke hoeveelheden lucht werken. Wat doen we met de afgezogen lucht? Kunnen we die filteren en schoon terugvoeren of lozen we de afgezogen lucht op een veilige plaats in de buitenlucht - en zo ja, waar en hoe gebeurt dat? Het thema energie-efficiëntie is hier zeker ook relevant.

Zijn er wettelijke voorschriften die in acht moeten worden genomen?

In principe is de klant als werkgever verplicht een overeenkomstige risicobeoordeling uit te voeren voor werkplekken waar werknemers met gevaarlijke stoffen omgaan. De projectplanning voor de werktafel of de vrijstaande werkplek kan hierop worden gebaseerd. Ik raad daarom aan alle interne en externe belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij de planning te betrekken. Autoriteiten en werkgeversverenigingen hebben soms andere ideeën dan interne deskundigen op het gebied van arbeidsveiligheid.

De Nederlandse wet- en regelgeving over het werken met gevaarlijke stoffen op het werk is beschreven in de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet ). Een belangrijk kenmerk van de Arbowet is dat het een kaderwet is. Dat betekent dat er geen regels in staan over concrete risico's, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Meer informatie kunt u vinden op het Arboportaal. Deze Nederlandse wet- en regelgeving is gebaseerd op Europese regelgeving (Richtlijn, 98/24/EC, toelichting bij Richtlijn, 98/24/EC). Voor de omgang met kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk is dit geregeld in Richtlijn 2004/37/EC (toelichting bij Richtlijn 2004/37/EC). De verplichting tot het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie is beschreven in artikel 9 van Richtlijn 89/391/EEC. De volgorde van te nemen beheersmaatregelen dient volgens de arbeidshygiënische strategie te gebeuren, en staat in artikel 6 van deze richtlijn.

Daarnaast moet ook worden voldaan aan de verplichtingen die voortkomen uit de REACH(Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) wetgeving. REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. Voor meer informatie zie Arboportaal en Handreiking REACH en Arbo.

Is het onderwerp explosiebescherming(EX-bescherming) van bijzonder belang?

De beslissende vraag bij de beoordeling van het explosierisico is: Kan een installatie die werkt met enkele honderden luchtwisselingen per uur leiden tot het ontstaan van een explosieve atmosfeer? Klanten redeneren hier heel verschillend over en hanteren ook verschillende beoordelingsprincipes, bijvoorbeeld bij de hoeveelheid gebruikte gevaarlijke stof. Bij zuurkasten op werkplekken in laboratoria is explosiebescherming bijvoorbeeld vaak niet aan de orde vanwege de gebruikelijke hoeveelheden die in het laboratorium worden gebruikt. In principe kunnen wij al onze installaties dienovereenkomstig met explosiebescherming uitrusten. Het explosieveiligheidsdocument van de exploitant vormt de basis voor het passende ontwerp.

Dus u bied een breed scala van producten aan. Hoe vindt de klant zijn weg?

In feite zijn de systemen meestal gebaseerd op een samenstelling van modulaire componenten. Het komt dus eerder zelden voor dat wij een bepaald product, bijvoorbeeld een werktafel, in hetzelfde ontwerp aan twee verschillende bedrijven verkopen. Daarom vinden wij nauwe samenwerking met de klant vanaf het begin en consequent overleg uiterst belangrijk om de klant zo goed mogelijk tevreden te stellen. Wij bieden ook gestandaardiseerde systemen aan voor laboratorium gerelateerde toepassingen.

In tijden van industrie 4.0 - Hoe zijn de oplossingen van Denios gekoppeld?

We gebruiken al jaren zeer frequente meetinstrumenten zoals luchtafvoer- of luchttoevoerbewaking, drukverschilmeting voor filters of storingsmeldingen. De laatste jaren is er steeds meer vraag naar monitoring van foutmeldingen, gebruikersgedrag, onderhoud etc. DENIOS heeft hiervoor een cloud-based oplossing (DENIOS Connect) ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het goed en efficiënt functioneren van technische ruimtesystemen en containment oplossingen. DENIOS Connect bundelt inspectie-, onderhouds- en documentatieverplichtingen in één gebruiksvriendelijke applicatie. Het aanbevolen jaarlijks onderhoud wordt op het product weergegeven en kan ondertussen gemakkelijk rechtstreeks via de applicatie worden besteld. Op deze manier bieden wij de klant een totaaloplossing met een betrouwbare werking.

Denios technicum: als advies uw hoogste prioriteit is, hoe kan de klant dit advies dan aanvragen?

Er zijn talrijke mogelijkheden. Allereerst biedt de DENIOS-website www.denios.nl een goed overzicht van ons brede assortiment. Geïnteresseerden kunnen hun vraag per formulier of e-mail aan DENIOS richten of telefonisch een eerste advies krijgen.

Onze hooggekwalificeerde collega's in het veld zijn beschikbaar voor advies ter plaatse. Zij voeren een behoefteanalyse uit in een persoonlijk gesprek en, indien mogelijk, direct op de geplande plaats van gebruik. Dit zorgt voor een soepel proces en een aanbod dat is afgestemd op de behoeften van de klant.

Als een klant of geïnteresseerde zich wil overtuigen van de werking en de kwaliteit van onze systemen, in onze showroom in Alphen aan den Rijn bent u van harte welkom om te kijken naaar onze systemen en producten. Wilt u ons nieuwe technisch centrum voor contaiment in ons hoofdkantoor in Bad Oeynhausen bezoeken ? Is deze ten allen tijde ter beschikking voor inspecties en verdere tests.

Maak gebruik van ons deskundig advies!

Individueel klantadvies, service en product variatie zijn onze sterke punten.

Onze accountmanagers staan ​​voor u klaar!

Gratis deskundig advies 0172 50 64 66

Gerelateerde artikelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be