DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

De perfecte veiligheidskast: 3 vragen die u zich vóór de aankoop moet stellen

Op veel werkplekken maakt het gebruik van gevaarlijke stoffen deel uit van het dagelijks leven en is het vrijwel onvermijdelijk. De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die voor het dagelijkse werk op de werkplek ter beschikking worden gesteld, moeten beperkt blijven tot de dagelijkse/ploegenbehoeften. Hoeveelheden die dit overschrijden moeten worden opgeslagen en zijn dan onderworpen aan speciale specificaties en voorschriften. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen, ook in werkruimten, is dat met name de PGS-15 van toepassing.

In principe mogen gevaarlijke stoffen niet worden opgeslagen op plaatsen waar dit gevaar kan opleveren voor werknemers of andere personen. In voorschriften zoals PGS-15 is bepaald tot welke hoeveelheden opslag buiten opslagplaatsen is toegestaan en wanneer aanvullende en bijzondere beschermingsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Gevaarlijke stoffen mogen alleen in werkruimten worden opgeslagen als de opslag verenigbaar is met de bescherming van de werknemers. Er moet rekening worden gehouden met de minimaliseringsverplichting van de verordening inzake gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen mogen in werkruimten alleen boven de hoeveelheidsgrenzen zoals vermeld in de PGS-15 worden opgeslagen in speciale voorzieningen zoals veiligheidskasten. Dit kan ook nodig zijn als gevolg van de risicobeoordeling voor kleinere hoeveelheden.

Met het grote aanbod van verschillende veiligheidskasten is het helemaal niet eenvoudig om het juiste product voor uw eigen toepassing te vinden. Wij vertellen u welke vragen u zich moet stellen om het geschikte model te kunnen kiezen.

1. Welk type kast is nodig?

Welk type veiligheidskast u nodig heeft, hangt grotendeels af van de eigenschappen van de stoffen die u wilt opslaan. Om het juiste type kast te kiezen, kunt u het beste beginnen met het grootste potentiële gevaar van de op te slaan stof. Onze infographic biedt u hulp bij de procedure en toont u geschikte productvoorbeelden.

Selectiegids voor kasten voor gevaarlijke stoffen

2. Welke uitrusting is vereist

Afhankelijk van het model bieden veiligheidskasten van DENIOS verschillende uitrustingen voor veilig en comfortabel werken.

Technische ventilatie

Een belangrijke factor in verband met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers is het onderwerp ventilatie. Vooral bij de opslag van brandbare gevaarlijke stoffen moeten in of rond de kast zonder technische ventilatie permanent Ex-zones worden gehandhaafd of gewaarborgd. Dit is in strijd met ATEX-RL 1999/92/EG, aangezien het voorkomen van een explosieve atmosfeer (primaire explosiebeveiliging) altijd vóór andere maatregelen moet plaatsvinden. Naast de PGS-15 zijn er ook andere voorschriften technische ventilatie voorschrijven. Als er bijvoorbeeld bijtende of giftige stoffen worden opgeslagen of als er sprake is van stankoverlast voor de werknemers als gevolg van opgeslagen stoffen, moet normaliter worden gezorgd voor technische ventilatie (vgl. de verordening inzake gevaarlijke stoffen of de werkplekverordening). Afhankelijk van het model hebben veiligheidskasten natuurlijke ventilatie of afvoerluchtaansluitingen voor ontluchting naar buiten. Met de DENIOS recirculerende opzetfilterunit is het ook mogelijk om technische ventilatie te verzekeren zonder een duur luchtafvoersysteem en met vermijding van explosiebeschermende maatregelen tegen lage kosten.

Technische ventilatie met luchtafvoer naar buiten (Min. 10x/U):

Voordelen
Geen gezondheidsrisico's voor de werknemers
Alle gevaarlijke stoffen (met inbegrip van zure en alkalische dampen) worden geëlimineerd
Nadelen
Kostenintensieve luchtafvoerkanalen met eventuele wand-/plafondopeningen worden noodzakelijk.
Hoog energieverbruik door warmteverliezen in de afvoerlucht
Veiligheidskast kan niet meer worden verplaatst zonder aanpassingen vanwege aangesloten luchtafvoerleiding

Technische ventilatie met opzetfilterunit voor recirculatiefilter (Min. 10x/U)

Voordelen
Geen gezondheidsrisico's voor de werknemers
Er hoeven geen Ex-zones rond de veiligheidskast te worden aangewezen
Geen kostenintensieve afzuigkanalen nodig
Flexibele installatie van de veiligheidskast
Geen energieverlies door afvoer van lucht naar buiten
Permanente elektronische bewaking van het luchtafvoervolume
Getest en gecertificeerd systeem
Kostenbesparing voor apparatuur in de directe omgeving van de veiligheidskast (hoeft niet Ex-beschermd te zijn)
Nadelen
Alleen dampen van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) kunnen worden gefilterd.

Deurontwerp volgens vereisten

Handbediende draaideuren (1- of 2-vleugelig) zijn de meest voorkomende variant. Als ruimtebesparende oplossing waar de ruimte beperkt is, bieden wij ook modellen met vouwdeuren, schuifdeuren, jaloezieën of verticale uittrekelementen. Bovendien mogen bij de keuze van deuren de veiligheidsaspecten niet worden verwaarloosd. Deuren of laden die automatisch sluiten in geval van brand zijn een must bij de opslag van brandbare stoffen. Producthoogtepunten hier zijn veiligheidskasten met een standaard automatisch deursluitmechanisme dat de vergrendelde deuren of verticale laden na 60 seconden vrijgeeft (akoestische en optische waarschuwingssignalen worden gegeven voordat de deur sluit). Zo worden de kasten na elke handeling weer veilig gesloten. Om de inhoud altijd in het zicht te hebben, zijn er ook modellen met glazen inzetstukken in de deuren verkrijgbaar. De afsluitbaarheid van onze kasten om opgeslagen goederen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang is voor ons in alle gevallen vanzelfsprekend.

Transporteerbaarheid gewenst?

Afhankelijk van het model kunnen veiligheidskasten worden uitgerust met een onderstel dat verrijdbaar is. Het kan de moeite waard zijn om dit criterium bij de aanschaf in overweging te nemen als er vooraf veelvuldige veranderingen van locatie te verwachten zijn (Let op: Vervoer veiligheidskasten alleen in lege toestand!). Door de basis kan de kast gemakkelijk met een pallettruck eronder worden verzet en zijn pallets voor intern transport van de kast overbodig. In combinatie met de DENIOS recirculerende opzetfilterunit voor technische ventilatie bieden deze kasten maximale flexibiliteit in de keuze van de installatieplaats.

Doordachte kamerindeling

Elke veiligheids opslagkast heeft een beproefd standaardinterieur. Om u in staat te stellen uw gevaarlijke stoffen flexibel op te slaan en te reageren op actuele behoeften, kunt u bij veel van onze modellen de opslagniveaus aanpassen. In hoogte verstelbare opvangbakken en schappen zorgen voor een optimaal gebruik van de ruimte. Afhankelijk van het model zijn extra legborden, opvangbakken en uittrekbare legborden optioneel configureerbaar of als toebehoren verkrijgbaar.

Combinatiekasten zijn de ideale oplossing voor de opslag van kleine hoeveelheden van verschillende gevaarlijke stoffen. Hier maken verticale schotten de gescheiden opslag van verschillende stoffen in één kast mogelijk. Chemische kasten zijn verkrijgbaar in modelvarianten met speciale veiligheidscompartimenten type 30 volgens EN 14470-1, die de noodzakelijke brandbeveiliging bieden voor kleinere hoeveelheden brandbare gevaarlijke stoffen.

Effectieve preventie van lekkage

In geval van lekkage is een bodemopvangbak het belangrijkste element voor het tegenhouden van vloeistoffen. Stalen of kunststof lekbakken worden gebruikt in alle soorten veiligheidskasten voor brandbare vloeistoffen, niet-brandbare chemicaliën of voor bijtende stoffen zoals zuren en logen. Een groot aantal van deze opvangbakken zijn gecertificeerde producten volgens StawaR of met algemene bouwkundige goedkeuring. Hierdoor bent u vrijgesteld van de eventuele verplichting om de opvangsystemen te testen op grond van de waterwetgeving en kunt u in geval van lekkage volledig aantonen dat u voldoet aan het beginsel van zorg op grond van de waterwetgeving.

Om de opslagniveaus van plaatstaal bij de opslag van agressieve gevaarlijke stoffen tegen corrosie te beschermen, kunnen eventueel ook kunststof inzetbakken worden gebruikt. Veel van onze veiligheidskasten zijn uitgerust met uittrekbare opvangbakken, die de toegang tot de opgeslagen goederen (kleine verpakkingen ≤ 1 liter) aanzienlijk vergemakkelijken. Uittrekbakken kunnen ook veilig druppelverliezen opvangen bij het decanteren en overhevelen van waterverontreinigende stoffen.

Tijdig lekkage opsporen

Wie niet alleen beschermd wil zijn tegen lekkages, maar ook tijdig gewaarschuwd wil worden, kan zijn vloer- of inzetbakken uitrusten met het SpillGuard® waarschuwingssysteem voor lekkages van gevaarlijke stoffen, dat ook geschikt is voor kleine opvangbakken: Na activering met een druk op de knop geeft dit systeem gedurende 24 uur een akoestisch alarm en een visueel signaal bij lekkage van vloeibare gevaarlijke stoffen. Doordacht: Bij de ontwikkeling van de SpillGuard® is er rekening mee gehouden dat het alarm zo luid is dat het ook bij gesloten veiligheidsdeuren nog hoorbaar is.

3. Welke afmetingen en capaciteit moet de kast hebben?

Afhankelijk van de op te bergen hoeveelheid en de beschikbare ruimte op de werkplek kiest de klant meestal tussen een klassieke kast die direct naast de werkbank of werktafel kan worden geplaatst (afhankelijk van het model verkrijgbaar in verschillende breedtes), een onderkast of een wandkast die direct aan de muur wordt bevestigd. Wie niet alleen kleine verpakkingen, maar ook vaten op de werkplek wil opslaan, gebruikt een vaten opslagkast die speciaal is ontworpen voor het opslaan van vaten van 200 liter.

De nieuwste innovatie in veiligheidskasten met brandbeveiliging: de Scoper met verticale uittrektechniek - een echte ruimte bespaarder die op elke werkplek past. Nieuwsgierig?

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Gerelateerde artikelen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be