DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

EN 14470-1: Dit is wat er word omschreven en wat uw uw veiligheidskast doet

Als u op de werkplek brandbare vloeistoffen wilt opslaan, kunt u niet zonder veiligheidskasten volgens EN 14470-1. De Europese norm is sinds 2004 van kracht en diende vóór oktober 2004 de status van nationale norm te krijgen. EN 14470-1 regelt de bouwkundige eisen en testvoorwaarden voor tegen brand beveiligde veiligheidskasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen in werkruimten. Als u kiest voor een veiligheidskast met brandbeveiliging uit het DENIOS assortiment, kunt u er zeker van zijn dat deze is getest volgens EN 14470-1 en voldoet aan alle bijbehorende eisen. Maar wat zegt EN 14470-1 precies en welke belasting tests moet een kast voor gevaarlijke stoffen doorstaan voordat hij voor meer veiligheid in uw bedrijf kan zorgen? Wij hebben het voor u samengevat!

Veiligheid, zelfs in extreme situaties

Brandbare vloeistoffen - waaronder bijvoorbeeld oplosmiddelen, smeermiddelen, vernis en verf - worden in de praktijk veel gebruikt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij echter brandbare mengsels met lucht vormen. Strikt genomen is niet de vloeistof zelf gevaarlijk, maar de gassen en dampen die eruit vrijkomen. Indien het vlampunt onder invloed van externe warmte wordt bereikt, kan ontbranding optreden met ernstige gevolgen. Gezien het potentiële gevaar zou het dus ronduit onverantwoord zijn om brandbare vloeistoffen zonder enige bescherming op de werkplek op te slaan. Waar mensen aanwezig zijn en werken, moet gevaar koste wat kost worden uitgesloten. De Europese norm beschrijft de ontwerp- en testcriteria voor veiligheidskasten die worden gebruikt voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen in gesloten recipiënten bij normale kamertemperatuur en omvat drie belangrijke veiligheidseisen: Minimalisering van het risico van brand en bescherming van de inhoud van de kast in geval van brand gedurende een bekende (geteste) minimumperiode (brandwerendheidsklasse), alsmede minimalisering van de dampen die in de werkomgeving vrijkomen en beperking van eventuele lekkage in de kasten.

In de praktijk stelt de brandwerendheidsklasse de gebruiker in staat om, rekening houdend met de omstandigheden, een kast te kiezen die het personeel voldoende tijd geeft om de ruimte te verlaten en de brandweer om het gebouw binnen te gaan voordat de opgeslagen brandbare stoffen een kleine blusbare brand in een onbeheersbare brand veranderen.

Zware test voor geval van brand

EN 14470-1 verdeelt veiligheidskasten in 4 klassen volgens hun brandwerendheid. Het nummer van de typeklassen 15, 30, 60 en 90 geeft de minimumduur in minuten aan die de veiligheidskast bij brand moet kunnen weerstaan. In veel Europese landen worden veiligheidskasten met een brandwerendheid van 90 minuten als state of the art beschouwd. Duitse voorschriften zoals TRGS 510 vereisen de hoogste brandwerendheid voor de onbeperkte opslag van brandbare vloeistoffen in werkruimten. TRGS 510 bepaalt ook dat veiligheidskasten in de zin van deze TRGS magazijnen zijn en worden beschouwd als een opslaggedeelte met een brandwerendheid van ten minste 90 minuten. Veiligheidskasten van het type 30 mogen daarentegen alleen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt. Veiligheidskasten type 15 zijn in Duitsland helemaal niet toegestaan. In beginsel moeten de minimumvoorschriften van de respectieve Europese landen altijd in acht worden genomen. Voorts is het resultaat van de risicobeoordeling door de verantwoordelijke personen in de bedrijven bepalend voor de keuze van de vereiste brandwerendheidsklasse.

Waarom 90 minuten cruciaal zijn:

Brandoorsprong

Het brandalarm gaat af en het personeel verlaat de gevarenzone.

Brandduur 5-10 Minuten

Het personeel is geëvacueerd en de brandweer is onderweg.

Brandduur 10-15 Minuten

De brandweer arriveert en begint de brand te blussen.

Brandduur 15-90 Minuten

Tijd om het vuur te doven. Veiligheidskasten type 90 besparen kostbare minuten

Als een veiligheidskast is gemarkeerd met een typeklasse volgens EN 14470-1, moet de fabrikant ervoor zorgen dat de kast voldoet aan de ontwerpvereisten van de norm en het bewijs van brandwerendheid onder de in de norm gespecificeerde testomstandigheden heeft geleverd. De brandwerendheid van de kast wordt bepaald door een typetest. De kast wordt tijdens de belastingsproef in een brandkamer met vlammen verhit volgens de eenheidstemperatuur-tijdcurve volgens EN 1363-1:1999, 5.1.1 en de temperatuurstijging in de kast wordt gemeten. Afhankelijk van de tijd die verstrijkt tot de interne temperatuur met maximaal 180 K stijgt op een van de gespecificeerde meetpunten, wordt de kast ingedeeld in type 15, 30, 60 of 90. Tevens wordt getest of de kast ook aan de andere eisen volgens EN 14470-1 voldoet. Deze omvatten:

  • De zelfsluiting van de deuren De kastdeuren moeten vanuit elke positie automatisch en volledig sluiten. De sluitingstijd vanaf het moment van ontgrendeling mag niet meer dan 20 seconden bedragen. Indien een vastzetsysteem is gemonteerd, moeten de deuren volledig sluiten bij een temperatuur van 50 (+0/-10) °C in de buurt van de voorkant van de kast.

  • Zelfsluitende ventilatieopeningen De voorgeschreven openingen voor luchttoevoer en -afvoer moeten automatisch sluiten bij blootstelling aan een temperatuur van 70 (+/-10) °C.

  • Het draagvermogen van de binneninrichting De legborden en laden van de veiligheidskast moeten ook tijdens de duur van de brand de door de fabrikant opgegeven maximale belasting kunnen dragen.

  • De functionaliteit van de bodemopvangbak Onder het laagste positieniveau moet een opvangbak voor lekkages worden aangebracht. Het minimale opvangvolume moet 10% zijn van alle in de kast opgeslagen containers of ten minste 110% van het volume van de grootste afzonderlijke container. De bodemopvangbak moet na blootstelling aan brand nog volledig functioneel zijn.

Het GS merk - Wat is belangrijk naast brandwerendheid

Naast de eisen inzake brandbeveiliging moet de veiligheidskast voor de gebruiker bij dagelijks gebruik een veilig apparaat zijn. Het door een onafhankelijk testcentrum afgegeven GS-testcertificaat bewijst dat de veiligheidskast voldoet aan de eisen van de Wet Productveiligheid (§21, lid 1) met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid. De nadruk ligt op tests voor het permanent functioneren van de veiligheidskasten en dus voor de veiligheid van de gebruiker. De mechanische onderdelen (zoals deuren en lade-uittrekelementen) worden bovendien onderworpen aan een duurtest onder maximale belasting. Het GS-keurmerk wordt alleen toegekend als 50.000 openingen/sluitingen zonder schade worden overleefd. Tijdens de brandtest moeten extra temperatuurmeetpunten worden geïnstalleerd in de brandoven en op de vloer van de kast (belangrijk bijv. voor kastconstructies met een onderstel dat eronder kan worden getild). Er moet worden aangetoond dat alle bedrijfsonderdelen van de kast vrij zijn van giftige/kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Dit zijn slechts enkele van de in totaal 22 aanvullende productkenmerken waaraan moet worden voldaan.

Onze productaanbevelingen

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Extra informatie

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be